Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2023

Skagen Byting

Bestyrelsesmøde

Dagsorden til møde den 11. april klokken 16.15 

 1. Siden sidst
  1. Vi taler om nogle af de igangværende projekter i byen og bliver enige om at vores hovedopgave er at samle byens foreninger, erhverv og civilsamfund. Vi vil samle os på tværs i et Byforum for at sikre at vi får en Strategisk udviklingsplan for Skagen, som understøtter den fysiske udvikling af Skagen fremover. Vi skitserede et forslag til det videre arbejde, og vi bliver enige om at dele det på vores sidste event i eventrækken om byens identitet.
 1. Kort gennemgang af dagsorden for event 3 – hvordan udvikler vi Skagen.
  1. Hvordan præsenterer vi os selv?
   1. Niels præsenterer bestyrelsen.
  2. Hvad siger vi om Bytingets arbejde fremover?
   1. At vi gerne vil udvikle et Byforum
   2. Niels kommer med et bud på en tegning og organisering.
 1. Forretningsorden:
  1. Hvor ofte mødes vi, og hvilke dage mødes vi?
   1. Vi mødes 10 gange om året.
   2. Der indkaldes til de første 3 møder nu.
  2. Har vi nogle fast punkter på vores møder?
   1. Siden sidst.
   2. Godkendelse af dagsorden
   3. Nyhedsbrev. Er der noget der skal meldes ud.
   4. Punkter.
   5. Evt.
  3. Hvilke møder laver vi for vores medlemmer?
   1. Næste medlemsmøde er grundlovsdag. Jesper har søgt midler hertil.
 1. Budget:
  1. Hvad er vores forventninger til økonomi for 2023?
   1. Vi nåede ikke dette punkt
 1. Strategiarbejde
  1. Vi bruger lidt tid på at tale om hvordan vi støber de indsatsområder som vi talte om sidste gang.
   1. Vi vil gerne holde fokus på forskellige byudviklingstemaer. Dem kommer vi nærmere ind på, på næste møde.
 1. Kommunikation:
  1. Årshjul for kommunikation, hvad er vigtigt for os at kommunikerer om?
   1. Vi følger op på vigtige nyheder på vores bestyrelsesmøder, og kommer fælles med input til nyhedsbrevet mm.
  2. Hvordan vil vi gerne kommunikerer som forening?
 1. Input til dagsorden for næste møde.
  1. Se tidligere punkt.
 1. Evt.