Referat af Bestyrelsesmøde 19. april 2022

Referat af bestyrelsesmøde 19.04.22 på Kappelborg.

Jan Iversen deltog ikke i mødet.

Endelig dagsorden.
1. Evaluering af generalforsamlingen, foreningens formål og virke.
Formålet blev drøftet og evalueringen af generalforsamlingen resulterede i udvidelse af foreningens virke med 2 opgaver:
• Bosætning, boformer og ventelister med Jane, Hanne, Jesper og Michael i arbejdsgruppen. Michael er tovholder.
• Professionel massekommunikation med Jens Christian som tovholder og Michael som medspiller.

2. Siden sidst.
Jørgen fremviste sidste skitseforslag, gennemgik historien og fortalte om det konstituerende møde i arbejdsgruppen den 25.04.
Der var intet nyt om Skolemarken, men Michael har privat sendt en mail til borgmesteren om sit syn på denne og andre sager.
Bytinget har givet skagboerne mulighed for at organisere og koordinere arbejdet med hjælp til de ukrainere, der er kommet og kommer til Skagen.
Herefter trækker Bytinget sig tilbage og afventer stormøde den 20.04. for at registrere, om der er konkrete opgaver, vi skal tage os af.

3. Grundlovsfesten.
Jesper vil fortælle om arbejdet og jf. to do liste evt. udbyde konkrete arbejdsopgaver før og under arrangement. Der vil være mere information om arrangementet på næste møde 10. maj.
Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. maj, hvor Bytinget også skal konstituere sig.

4. Evt.
En kop rødvin eller et glas øl
Formanden medbringer råvarer.
Formanden lovede at følge udviklingen vedrørende Skawdyk/dykkerklubben og processen vedrørende turismen tæt.