Referat af bestyrelsesmøde 7. marts 2023

Referat af:
Bestyrelsesmøde i Bytinget den 7. marts 2023 kl. 16:00 i foreningshuset, stuen på Kappelborg.

1.Skagens særpræg og udvikling.
Michael Jørgensen Jesper Hegaard orienterer.

Michael og Jesper berettede om positive vinde i forhold til, at flere foreninger i Skagen går sammen om det fortsatte arbejde vedrørende byudvikling i respekt for Skagens særpræg.
Bestyrelsen besluttede at deltage i et evt. foreningssamarbejde.

2.. Udlejning i Skagen.
Bestyrelsen skal jf. bilag drøfte sagen.

Bestyrelsen besluttede at genoptage punktet på førstkommende møde i den nye bestyrelse.

3. Økonomi og medlemstal.
Jørgen Fink Petersen orienterer.

Jørgen orienterede om regnskabet, der er afsluttet og revideret. Jesper lovede at lave en transparent, så vi ikke skal kopiere regnskabet og bruge en masse papir.
Jørgen orienterede om, at 194 medlemmer har betalt kontingent, men at der stadig er mange medlemmer, der ikke har betalt.

4. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes den 28. marts fra kl. 19:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Indkaldelsen er sket, når bestyrelsesmødet afholdes.

Bestyrelsen skal udarbejde to do liste med opgaver til hver enkelt og tage stilling til forslag om en evt. udtalelse.

Foruden indkaldelsen i skagensavis.dk, ugeavisen Skagen Onsdag, www.skagenbyting.dk og Facebook, sender Jesper indkaldelsen direkte til alle medlemmer, og gentager her, at kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.
Der er udarbejdes ingen to do liste, fordi det meste er sat i værk, og evt. udtalelse afventer bestyrelsesmøde i forbindelse med generalforsamlingen,

5.Grundlovsfest.
Bestyrelsen skal drøfte to do liste i lysets af, at Jesper Hegaard og Hanne Heilmann er tovholdere.

Hanne havde besøgt Kystmuseet og aftalt, at hun sammen med Jesper senere ville komme og aftale det fornødne.

6.Evt.
Intet, bortset fra, at bestyrelsen og dirigenten indkaldes til møde kl. 17.30 forud for generalforsamlingen.