Referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2024

BESTYRELSESMØDE referat

BYTINGET i Skagen

Dato: tirsdag den 9. januar 2024 kl. 10:00

Deltagere: Michael Finn Jørgensen (MFJ), Hanne Heilmann (HH),
Jane Bengtsen (JB), Jesper Hegaard (JH),), Jan Iversen (JI), ole bjerg lauritzen (obl)

Frameldt:

Referent: Ole Bjerg Lauritzen (obl)

 1. Godkendelse af dagsorden:

  Dagsordenen blev godkendt, med kommentarer fra JI

 1. Unioo:
  JH informerede om problemerne med Unioo, og ville endnu engang sende en beklagelse og forklaring til vore medlemmer. Der er i dag 171 medlemmer, og kontingent for 2024 skal være inden GF den 5.02, betaling kan ske via bank overførsel eller kreditkort.

 2. Vedtægter:
  JI forslag til nye vedtægter, blev ikke godkendt, men de bedste forslag fra JI’s vedtægts forslag blev indført i de forslag til vedtægtsændringer, som vil blive præsenteret på Generalforsamlingen den 5. februar. Et redigeret forslag til vedtægter er sendt ud til bestyrelsen til godkendelse. OBL

 3. Generalforsamling, 5. februar:

Dagsorden for GF blev gennemgået, og en ny vil blive sendt ud til bestyrelsen. OBL
Regnskabet vil blive sendt til formanden den 10.01, MFG
som derefter vil sende det til bestyrelsen,
OBL
Da der er 5 på valg (pga. 2 er udtrådt i utide) blev de kandidater som har udtrykt ønske om at stille op gennemgået, da der er 2 som forventes at give samtykke i denne uge, MFJ, afventer bestyrelsen med stillingtagen.
En drejebog vil blive fremsendt til Bestyrelsen.
OBL

 1. Købstads jubilæum, 8. februar:
  En opdateret Drejebog vil blive sendt til bestyrelsen, OBL

 2. Skagens Lokalplan:
  JI bekræftede at det godkendte brev til Frederikshavn kommune var sendt.
  JI vil undersøge om det er muligt at få informationer om:
  Tilflyttere til Fl. Skagen kommune
  Info om bolig handler

 3. Hjemmeside:
  Patrick Christensen webdesigner, har som målsætning at have en opdateret www klar til den 1. februar. Han har oprettet nye mailadresser til forskellige funktioner i bestyelsen

 4. Skagen Salmon:
  Der vil blive arbejdet på at få et besøg på virksomheden i marts måned for medlemmer. OBL

 5. Skagen i dag og Fremtid, 3. april:
  Listen over de ønskede deltager i panelet, blev gennemgået og andre blev foreslået.
  Drejebog vil blive sendt ud til bestyrelsen

 6. Eventuelt:
  En bekræftelse på at Grundlovsdagen kan blive afholdt på Kystmuseet vil blive undersøgt,
  HH og JH

 7. Næste bestyrelsesmøder.
  06.02.2024 kl. 16.00
  06.03.2024 kl. 16.15