Referat af Generalforsamling 17. august 2021

Referat af Skagen Bytings Generalforsamling 17. august 2021.

  1. Valg af dirigent.

Mogens Eeg blev valgt.

  1. Formandens beretning,

Beretningen blev godkendt.

  1. Økonomi.

Jørgen Fink Pedersen fremlagde foreningens reviderede regnskab, der viste et indestående på 31.655,78 og et medlemstal på 161.

4. Valg

Punktet blev på dirigentens forslag flyttet frem som nummer 4, ligesom forsamlingen godkendte, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i det kommende år kunne fastsættes til 5.

Forsamlingen godkendte begge forslag.

  • Michael Jørgensen og Jesper Hegaard valgtes til bestyrelsen
  • Jens Christian Støckler valgtes som suppleant.
  • Mogens Eeg valgtes som revisor.
  1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

Der udspandt sig en livlig debat om skolemarken og sommerens forløb med mange turister.

Skagen, den 18. august 2021

Mogens Eeg

Dirigent.