Referat bestyrelsesmøde 15. februar 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Bytinget – 15. februar 2022.

 1. Siden sidst.
 1. 1. Møde med destination Nord,
 2. 2. svenske vindmølleparker i Kattegat,
 3. 3. udadvendte aktiviteter i foråret 2022,
 4. 4. udvikling og afgræsning af Nordbyen,
 5. 5. diverse byggerier i byen, 6 Fiskeriplatforme.

Ad. 1. Hanne H. refererede fra et fint og oplysende møde. Herom mere på generalforsamlingen.

Ad. 2: Bytinget afventer en visualisering af, hvordan møllerne tager sig ud fra Skagens gren.

Ad.3: På grund af corona begrænses til generalforsamlingen, der til gengæld afsluttes med et spændende indslag, som bestyrelsen forventer sig meget af, men ikke nu vil røbe.

Ad. 4: Intet nyt.

Ad. 5: Hanne H. fortalte om, hvordan flere byggerier eller tilbygninger til samme skæmmer Skagen. Hanne har undersøgt flere muligheder for indsigelser og vender tilbage til sagen, når muligheder for påvirkning viser sig.

Ad. 6: Bestyrelsen kunne glæde sig over, at fiskeplatformene er en realitet og benyttes ihærdigt. Bytinget har lige fra det første forslag på vestmolen støttet ideen og arbejdet for den. Der er bl.a. i Bytingets navn søgt om penge hos Friluftsrådet, der har bevilget 300.000 kr.

 1. Medlemstal og økonomi.

Jørgen Fink giver oplæg, hvorefter foreningens status drøftes.

Jørgen Fink kunne berette, at vi igen er over 100 medlemmer og har en formue på godt 40.000 kr. Jens Christian Støckler kunne fortælle, at vores branding langt fra er god nok, hvilket Hanne Heilmann kunne bekræfte, idet hun kendt flere, der troede at Tinghuset og Bytinget er det samme.

 1. Bystranden.

Status og projektgruppe ved Jørgen Fink.

Jørgen Fink fortalte, at status er, at der her og nu skal nedsættes en projektgruppe. Michael Jørgensen kunne berette, at en der går rygter om, at en anden gruppe også arbejder med et projekt på Bystranden.

Jørgen vælger personer til projektgruppen og indkalder til møde. Michael kontakter omgående denne nævnte gruppe, medens Chresten drøfter sagen med borgmesteren.

 1. Grundlovsfest.

Formanden har som lovet kontaktet den taler, bestyrelsen anbefalede. Det blev et ja. I lyset af punkt 2 skal bestyrelsen derfor tage endelig stilling til arrangementet og jf. todo-listen fordele opgaverne mellem sig.

Jesper Hegaard tager styrepinden og kontakter straks Kappelborg. Jesper og Hanne står for arrangementet og har ”todo” papiret klar til brug.

 1. Turismen.

Foreningens oplæg er godt modtaget i kommunen, der efter foreningens møde med borgmesteren den 8. marts overtager arbejdet. Foreningens muligheder i det videre arbejde drøftes.

Bytinget har modtaget forslag til møde fra Rolf Hauge samt en skrivelse om problemerne i midtbyen og på havnen fra Poul Bendixen.

Formanden svarer på henvendelserne, som bestyrelsens delegation tager med sig til mødet på borgmesterens kontor den 8. Mars.

 1. Ladestationer.

Formanden giver oplæg efter møde med kommunen. Foreningens muligheder for at påvirke placeringen af ladestandere drøftes.

Bytinget afventer kommunens liste over mulige placeringer af ladestationer.

 1. Generalforsamling.

Bestyrelsen skal beslutte dato i marts, foreslå dirigent og beslutte, hvilket foredrag der skal efterfølge generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles i Skagen Kultur og Fritidscenter den 31. marts 2022. Hanne booker Heilmann booker et lokale. Michael kontakter spændende nye folk og spørger, om de vil fortælle om deres visioner og projekter umiddelbart efter generalforsamlingen.

 1. Evt.
 1. Hvert medlem af bestyrelsen afleverer snarest kopi af sygesikringsbevis og
  kørekort eller pas til Sparekassen Vendsyssel.
 2. Næste bestyrelsesmøde afholdes på Kappelborg den 15. marts kl. 16. Mødet forventes at bliver kortere end normalt.