Referat bestyrelsesmøde 9. maj 2023 i Den Blå Stue, Brøndums Hotel

Referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2023.
Deltagere: Kasper, Jesper, Michael, Ole, Hanne, Jane og Niels
Fraværende: Jan.
1. Siden sidst.
a. Velkommen til Ole.
b. Introduktion til alle omkring bordet.
c. Sparekassen Danmark, vi skal bruge Unioo. Vi skal bekræfte vores identitet.
i. Alle os der har underskrevet, skal underskrive igen pga. procedurefejl fra leverandør. Det skal alle gøre. Jesper sender en mail ud til alle herom.
ii. Alle har adgang til medlemslisten i drev nu. Der skal laves en gennemgang af betalte kontingenter og ikke betalte. Det står Jesper og Kasper for.
iii. Kasper og Jesper kigger nærmere på om Unios tillægsløsning om kontingentopkrævninger er smarte. Vi hører nærmere.
iv. Grundlovsdag: Vi har fået tilsagn om støtte kr. 6.000 fra Grundlovsfesten.dk – Supergodt.
1. Krav, festligt. Skal henvende sig til Børn og Unge.
2. Gratis adgang.
3. Der skal bruges logoer fra Grundslovsfestens visuelle identitet.
4. Nordea fonden og Trygfonden skal også være med på tryksager.
5. Det bliver sat på Facebook + Nyhedsbrev.
6. Det bliver afholdt på Kystmuseet.

2. Indsatsområder:
a. Hvilke har vi:
i. Bosætning:
1. Lejeboliger til tilflyttere.
2. Kollegie til elever.
ii. Infrastruktur:
1. Ladestandere.
iii. Støj i Skagen:
1. Støj og musik i Skagen.
iv. Skagens Historie:
1. Lokalarkivet.
v. Byudvikling:
1. Strategisk udviklingsplan.
vi. Stier og veje:
1. Adgangsveje og gode forhold.
b. Hvordan vil vi arbejde med indsatsområderne:
i. Vi samler ovenstående op løbende, er bevidst om at vi vil følge op på disse temaer i Byforum.

3. Byforum – næste skridt:
a. Byforum – forsalg til proces for udviklingen af Byforum.
i. Vi laver en plan for hvordan vi kommer videre med Byforum.
1. Ole, Michael, Jane, Niels mødes i de kommende uger. De laver en mødeplan herfor.
4. Mødested:
a. Kasper har undersøgt om vi kan være på kirkekontoret. Vi hører nærmere.
b. Vi kan holder næste møde hos Ole privat næste gang.

5. Nyhedsbrev. Er der noget der skal meldes ud.
a. Jesper skriver et nyhedsbrev ud til vores medlemmer.

6. Evt.
a. Der kommer en mail fra Frivilligcenter Frederikshavn, de spørger om vi har brug for hjælp. Jesper svarer.