Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 14. december 2022

Bestyrelsesmøde i Skagen Byting onsdag den 14. december 2022 kl.16 hos Chresten

Dagsorden

1. Udtalelse vedrørende ny museumsbygning på havnen.
Hanne Heilmann ønsker, at Bytinget skal udtale sig om den nye museumsbygning på havnen.
Sammen med formanden har hun derfor udformet et forslag, der vedlægges som bilag.

Bestyrelsen besluttede, at formand og næstformand mundtligt skal kontakte Kjeldsen for at høre om hans ideer og byggeplaner.

2. Samarbejde med Lisette Vind og Niels Ove vedrørende Skagens identitet og udvikling.
Lisette og Niels Ove er i denne forbindelse borgere i byen. De ønsker sammen med deres netværk af blive optaget i Skagen Byting og fra start levere oplæg til proces vedrørende Skagens identitet og udvikling.
Der har været afholdt et formøde og et egentligt møde i styregruppen, de har ovennævnte personer samt Jesper Hegaard og Michael Jørgensen som medlemmer.
Bestyrelsen skal endelig godkende projektet og første del af processen.

Bestyrelsen bekræftede beslutningen om samarbejde og afsatte max. 25.000 kr. til arbejdet frem til sommer.

3. Sommeren i Skagen.
Et udvalg i kommunen behandler i denne uge svarene på de spørgsmål, som blev udsendt til skagboer i eftersommeren.
Bytinget har selv rekvireret uddrag af politiets døgnrapport.
Bestyrelsen skal beslutte, hvad Bytinget herefter kan/skal gøre.

Bestyrelsen fandt ikke Rambølls undersøgelse fyldestgørende og besluttede, at formand og sekretær skal følge op på forrige møde med borgmester og kommunaldirektør, som dengang lovede, at Skagen Byting ville blive inddraget i evalueringen af sommeren 2022 forløb.

4. Evt.
Intet.