Referat fra d. 7. juli 2020

Referat af konstituerende møde i Skagen Bytings bestyrelse den 7. juli 2020.

 1.  Konstitution:

–  Formand: Erik Hatt

–  Næstformand: Chresten Sloth Christensen

–  Kasserer: Jørgen Fink Pedersen

–  Sekretariat: Hanne Heilmann, Helle Christensen

–  Suppleant: Michael Jørgensen

–  Suppleant: Hans Nielsen

2.  Udtalelse jf. høring vedrørende hotel på den gamle politigårds grund: Bestyrelsen besluttede ikke at udtale sig, da formentlig alle synsvinkler på sagen er kendte, og bestyrelsen derfor ikke kan tilføre sagen nyt.

3.  Ekstraordinær generalforsamling: Bestyrelsen besluttede ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, men i stedet at tilbyde suppleanterne allerede nu at indtræde i bestyrelsen.

4.  Evt.: Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 11. august kl. 14.30.

Sted og dagsorden udsendes senere.