Regionsrådet vil lukke lægevagten i Skagen

Endnu en meget afgørende borgerbetjening ser ud til at forsvinde fra byen, da regionsrådet har besluttet at lukke lægevagten i Skagen, efter de forlydender der verserer i pressen, sker det pr. 1. marts.

Kan det virkelig være rigtigt at denne vitale del af trygheden ved at bo i vores by blot med et pennestrøg fjernes? – Meget tyder på at regionsrådet på sit møde på tirsdag vil beslutte sig for det, selvom der ikke forud er gået nogen høring, debat eller offentlige udmeldinger herom.

Skagen Byting vil fremsende en kraftig opfordring til regionsrådet om at revurdere sagen, med henvisning til dels de mange produktionsvirksomheder i byen og dels rigtig mange turister der gæster os, primært i sommerhalvåret.

Vi håber at byens borgere, foreninger, organisationer og politikere også tager initiativ til at råbe regionspolitikerne op i denne sag, men det skal gå hurtigt!

 

Martin Knudsen

Formand for Skagen Byting

 

Læs Skagen Bytings henvendelse til regionsrådet her:  brev til Regionsrådet