Skal vi have nye bolig- og erhvervsarealer i Nordbyen?

Plan- og Miljøudvalget har besluttet sig for, efter foroffentligheds fasen, at der skal arbejdes videre med planer om udlægning af nye arealer til boliger og erhverv, primært i Nordbyen.

Udpegede arealer til boliger ved :

  • Safirvej
  • Farmerstien
  • Nedre Mosevej
  • syd for Cronborgvej
  • ved Guldmajsvej

Udpegede arealer til erhverv ved:

  • Pastelvej
  • Bøjlevejen

Området ved Guldmajssøen var tidligere inde i planerne for nye boligområder, men er nu taget ud igen, efter at søen har opnået status som beskyttet natur.

Planerne vil komme i offentlig høring inden endelig vedtagelse

Du kan læse hele referatet fra udvalgets møde og se bilag med kort her: referat fra Plan- og Miljøudvalgsmødet 13. august 2019